Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär, PR-material

The United States of America and its collaboration with the JRC

Översikt

Publiceringsdatum
19 december 2013

Beskrivning

Collaboration between the JRC and its partners in the United States of America. (January 2016)

Cover page
© EU, 2016

Filer

jrc_country_leaflet_us_en.pdf
English
(347.08 KB - PDF)
Ladda ner