Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär, PR-material

Spain and its collaboration with the JRC

Översikt

Publiceringsdatum
19 december 2013

Beskrivning

Collaboration between the JRC and its Spanish partners.

Filer

jrc_country_leaflet_es_en.pdf
English
(1.79 MB - PDF)
Ladda ner