Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär, PR-material

Slovenia and its collaboration with the JRC

Översikt

Publiceringsdatum
19 december 2013

Beskrivning

Collaboration between the JRC and its Slovenian partners.

Filer

jrc_country_leaflet_si_en.pdf
English
(1.78 MB - PDF)
Ladda ner