Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär, PR-material

Romania and its collaboration with the JRC

Översikt

Publiceringsdatum
19 december 2013

Beskrivning

Collaboration between the JRC and its Romanian partners.

Filer

2 FEBRUARI 2022
jrc_country_leaflet_ro_en.pdf
English
(1.77 MB - PDF)
Ladda ner