Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär, PR-material

Moldova and its collaboration with the JRC

Översikt

Publiceringsdatum
24 februari 2016

Beskrivning

Collaboration between the JRC and its Moldovan partners. (February 2016)

Cover of the leaflet
© EU, 2016

Filer

jrc-moldova-country-leaflet_en.pdf
English
(501.44 KB - PDF)
Ladda ner
jrc-moldova-country-leaflet_ro.pdf
English
(511.82 KB - PDF)
Ladda ner