Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär, PR-material

The Joint Research Centre and FP7

Översikt

Publiceringsdatum
28 augusti 2013

Beskrivning

Overview of the JRC's structure, activities and funding under FP7. (2007)

Filer

jrc_fact_sheet_fp7_cs.pdf
English
(109.85 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_da.pdf
English
(76.71 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_de.pdf
English
(76.91 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_el.pdf
English
(123.03 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_en.pdf
English
(75.07 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_es.pdf
English
(76.84 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_et.pdf
English
(75.94 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_fi.pdf
English
(74.36 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_fr.pdf
English
(77.37 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_hu.pdf
English
(107.48 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_it.pdf
English
(76.87 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_lt.pdf
English
(107.85 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_lv.pdf
English
(111.8 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_mt.pdf
English
(109.78 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_nl.pdf
English
(76.97 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_pl.pdf
English
(110.45 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_pt.pdf
English
(77.71 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_sk.pdf
English
(108.64 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_sl.pdf
English
(104.61 KB - PDF)
Ladda ner
jrc_fact_sheet_fp7_sv.pdf
English
(42.96 KB - PDF)
Ladda ner