Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

IMEP-20

As, Hg, Pb, Se and methylmercury in tuna fish

Översikt

Publiceringsdatum
29 januari 2013

Beskrivning

As, Hg, Pb, Se and methylmercury in tuna fish

Year:2003-01-01 00:00:00

Filer

2 FEBRUARI 2022
eur21018en.pdf
English
(2.03 MB - PDF)
Ladda ner