Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

L-methionine (min. 98.5 %) and L-methionine (min. 90 %) produced by fermentation with Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 and Escherichia coli KCCM 80246

L-methionine

Översikt

Publiceringsdatum
8 oktober 2021 (Senaste uppdatering: 21 oktober 2021)

Filer

20 OKTOBER 2021
finrep_fad-2021-0018-l-methionine.pdf
English
(652.47 KB - PDF)
Ladda ner