Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Preparation of Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 and Lactobacillus buchneri DSM 12856

Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 and Lactobacillus buchneri DSM 12856

Översikt

Publiceringsdatum
29 november 2021 (Senaste uppdatering: 9 december 2021)

Filer

finrep-fad-2021-0007-propionibacteriumlactobacillus.pdf
English
(272.22 KB - PDF)
Ladda ner