Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Vitamin B2 / riboflavin 5'-phosphate ester monosodium salt (solid form produced after phosphorylation of riboflavin 98 % produced by Bacillus subtilis KCCM-10445)

Riboflavin 5'-phosphate ester monosodium salt

Översikt

Publiceringsdatum
30 juni 2021 (Senaste uppdatering: 4 juli 2021)

Filer

1 JULI 2021
finrep-fad-2020-0094_vitb2.pdf
English
(294.53 KB - PDF)
Ladda ner