Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025

Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025

Översikt

Publiceringsdatum
6 april 2021 (Senaste uppdatering: 21 april 2021)

Filer

finrep_fad-2020-0076_0077ped_pentosaceus.pdf
English
(354.18 KB - PDF)
Ladda ner