Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Preparation of carvacrol, thymol, D-carvone, methyl salicylate and L-menthol

Carvacrol, thymol, D-carvone, methyl salicylate and L-menthol

Översikt

Publiceringsdatum
14 juni 2021 (Senaste uppdatering: 2 juli 2021)

Filer

finrep_fad-2020-0070-biomin-dc-p.pdf
English
(753.41 KB - PDF)
Ladda ner