Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Vitamin B2 produced by Bacillus subtilis CGMCC 13326

Riboflavin

Översikt

Publiceringsdatum
19 april 2021 (Senaste uppdatering: 2 juli 2021)

Filer

1 JULI 2021
finrep_fad-2020-0061-vitb2.pdf
English
(300.61 KB - PDF)
Ladda ner