Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Vitamin K1 (phytomenadione)

Phytomenadione

Översikt

Publiceringsdatum
7 januari 2021 (Senaste uppdatering: 17 februari 2021)

Filer

finrep-fad-2020-0006_vitk1.pdf
English
(365.67 KB - PDF)
Ladda ner