Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Zearalenone hydrolase

Zearalenone hydrolase EC 3.1.1.-

Översikt

Publiceringsdatum
12 juni 2020 (Senaste uppdatering: 8 juli 2020)

Filer

8 JULI 2020
finrep_fad-2019-0088_zearalenone_hydrolase.pdf
English
(363.88 KB - PDF)
Ladda ner