Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Bacillus subtilis ABS1781

Bacillus subtilis ABS1781

Översikt

Publiceringsdatum
12 juni 2020 (Senaste uppdatering: 8 juli 2020)

Filer

finrep-fad-2019-0086_correlinkabs1781.pdf
English
(477.83 KB - PDF)
Ladda ner