Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Lactobacillus parafarraginis DSM 32962

Lactobacillus parafarraginis DSM 32962

Översikt

Publiceringsdatum
12 februari 2020 (Senaste uppdatering: 4 maj 2020)

Filer

4 MAJ 2020
finrep_fad-2019-0062_lactobacillus_parafarraginis.pdf
English
(353.19 KB - PDF)
Ladda ner