Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Lactobacillus plantarum CECT 8350 and Lactobacillus reuteri CECT 8700

Lactobacillus plantarum CECT 8350 and Lactobacillus reuteri CECT 8700

Översikt

Publiceringsdatum
4 mars 2020 (Senaste uppdatering: 4 maj 2020)

Filer

4 MAJ 2020
finrep-fad-2019-0048-aq02.pdf
English
(340.32 KB - PDF)
Ladda ner