Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Bacillus coagulans DSM 32016 (TechnoSpore®)

Bacillus coagulans DSM 32016

Översikt

Publiceringsdatum
7 november 2019 (Senaste uppdatering: 27 januari 2020)

Filer

27 JANUARI 2020
finrep-fad-2019-0024-technospore.pdf
English
(363.01 KB - PDF)
Ladda ner