Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Lactobacillus buchneri DSM 29026

Lactobacillus buchneri DSM 29026

Översikt

Publiceringsdatum
22 juli 2019 (Senaste uppdatering: 18 oktober 2019)

Filer

18 OKTOBER 2019
finrep_fad-2018-0093_lactobacillus-buchneri-dsm29026.pdf
English
(281.32 KB - PDF)
Ladda ner