Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

L-cysteine monohydrochloride monohydrate produced by fermentation with Escherichia coli KCCM 80109 and Escherichia coli KCCM 80197

L-cysteine

Översikt

Publiceringsdatum
15 maj 2019 (Senaste uppdatering: 2 juli 2019)

Filer

24 JUNI 2019
finrep-fad-2018-0091-cysteine.pdf
English
(690.72 KB - PDF)
Ladda ner