Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Monosodium L-glutamate produced by fermentation with Corynebacterium glutamicum KCCM80188

Monosodium L-glutamate

Översikt

Publiceringsdatum
28 juni 2019 (Senaste uppdatering: 15 oktober 2019)

Filer

15 OKTOBER 2019
finrep_fad-2018-0090-msglutamate.pdf
English
(658.26 KB - PDF)
Ladda ner