Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

L-methionine produced by fermentation with Corynebacterium glutamicum KCCM80184 and Escherichia coli K12 KCCM80096

L-methionine

Översikt

Publiceringsdatum
7 maj 2019 (Senaste uppdatering: 2 juli 2019)

Filer

24 JUNI 2019
finrep_fad-2018-0085-methionine.pdf
English
(603.63 KB - PDF)
Ladda ner