Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Preparation of carvacrol, thymol, D-carvone, methyl salicylate and L-menthol

Carvacrol, thymol, D-carvone, methyl salicylate and L-menthol

Översikt

Publiceringsdatum
2 oktober 2018 (Senaste uppdatering: 4 december 2018)

Filer

finrep-fad-2018-0023-biomin-dc-p.pdf
English
(652.65 KB - PDF)
Ladda ner