Skip to main content
EU Science Hub
Общи публикации

Preparation of carvacrol, thymol, D-carvone, methyl salicylate and L-menthol

Carvacrol, thymol, D-carvone, methyl salicylate and L-menthol

Данни

Дата на публикуване
2 Oктомври 2018 г. (Последна актуализация на: 4 Декември 2018 г.)

Файлове

4 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
finrep-fad-2018-0023-biomin-dc-p.pdf
English
(652.65 KB - PDF)
Изтегляне