Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 and Lactobacillus buchneri CNCM I-4323

Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785; Lactobacillus buchneri CNCM I-4323

Översikt

Publiceringsdatum
4 juli 2018 (Senaste uppdatering: 5 juli 2018)

Filer

5 JULI 2018
finrep-fad-2018-0015-lactobacillushilbuc.pdf
English
(332.13 KB - PDF)
Ladda ner