Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Sorbiflore® Advance

Lactobacillus farciminis (CNCM I-3699)

Översikt

Publiceringsdatum
18 oktober 2019 (Senaste uppdatering: 27 januari 2020)

Filer

27 JANUARI 2020
finrep-fad-2017-0066-lact_rham_farc.pdf
English
(500.35 KB - PDF)
Ladda ner