Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

L-tryptophan produced by Escherichia coli K12 KCCM80152

L-tryptophan

Översikt

Publiceringsdatum
18 maj 2018 (Senaste uppdatering: 5 juli 2018)

Filer

5 JULI 2018
finrep-fad-2017-0052-tryptophan.pdf
English
(615.73 KB - PDF)
Ladda ner