Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Red carotenoid rich Paracoccus carotinifaciens (2a(ii)167)

Astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin

Översikt

Publiceringsdatum
12 juli 2018 (Senaste uppdatering: 4 december 2018)

Filer

4 DECEMBER 2018
finrep-fad-2017-0048-panaferd.pdf
English
(654.72 KB - PDF)
Ladda ner