Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Muramidase produced by Trichoderma reesei DSM 32338

Muramidase

Översikt

Publiceringsdatum
12 februari 2018 (Senaste uppdatering: 2 mars 2018)

Filer

2 MARS 2018
finrep-fad-2017-0046-muramidase.pdf
English
(501.37 KB - PDF)
Ladda ner