Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Preparation of bacteriophages (3sent1, 8sent65, 8sent1748 & 5sent1)

3sent1, 8sent65, 8sent1748 and 5sent1

Översikt

Publiceringsdatum
9 oktober 2018 (Senaste uppdatering: 5 december 2018)

Filer

finrep-fad-2017-0039-bafasal.pdf
English
(322.62 KB - PDF)
Ladda ner