Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) (4a1617)

Endo-1,4-beta-xylanase (E.C. 3.2.1.8)

Översikt

Publiceringsdatum
4 juli 2017 (Senaste uppdatering: 6 juli 2017)

Filer

6 JULI 2017
finrep_fad-2017-0010_endo-1-4-beta-xylanase_4a1617.pdf
English
(490.64 KB - PDF)
Ladda ner