Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Lactobacillus plantarum JI:1 (DSM 115 20)

Lactobacillus plantarum JI:1 (DSM 115 20)

Översikt

Publiceringsdatum
29 januari 2020 (Senaste uppdatering: 29 januari 2020)

Filer

29 JANUARI 2020
finrep_fad-2017-0004_proequo.docx_.pdf
English
(289.09 KB - PDF)
Ladda ner