Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

L-lysine monohydrochloride and L-lysine sulphate from Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2015595

L-lysine

Översikt

Publiceringsdatum
28 februari 2017 (Senaste uppdatering: 27 april 2017)

Filer

27 APRIL 2017
finrep-fad-2016-0052_lysine.pdf
English
(504.26 KB - PDF)
Ladda ner