Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785

Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785

Översikt

Publiceringsdatum
10 mars 2017 (Senaste uppdatering: 27 april 2017)

Filer

27 APRIL 2017
finrep-fad-2016-0050-lacto_hilgardii.pdf
English
(217.06 KB - PDF)
Ladda ner