Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Alterion NE®

Bacillus Subtilis DSM 29784

Översikt

Publiceringsdatum
4 januari 2017 (Senaste uppdatering: 16 februari 2017)

Filer

finrep-fad-2016-0040_alterionne.pdf
English
(258.03 KB - PDF)
Ladda ner