Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

L-tryptophan produced by Escherichia coli CGMCC 11674

L-tryptophan

Översikt

Publiceringsdatum
4 januari 2017 (Senaste uppdatering: 16 februari 2017)

Filer

finrep-fad-2016-0032_tryptophan.pdf
English
(650.86 KB - PDF)
Ladda ner