Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

L-valine produced by Corynebacterium glutamicum CGMCC 11675

L-valine

Översikt

Publiceringsdatum
16 november 2016 (Senaste uppdatering: 16 februari 2017)

Filer

16 FEBRUARI 2016
finrep-fad-2016-0031_valine.pdf
English
(548.74 KB - PDF)
Ladda ner