Skip to main content
EU Science Hub
Общи публикации

Preparation of hydroxy analogue of Methionine (HMTBa) and calcium salt of HMTBa

Hydroxy analogue of Methionine (HMTBa)

Данни

Дата на публикуване
15 Hоември 2016 г. (Последна актуализация на: 16 Февруари 2017 г.)

Файлове

16 ФЕВРУАРИ 2017 Г.
finrep-fad-2016-0030-hmtba.pdf
English
(526.24 KB - PDF)
Изтегляне