Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Cashew nut shell liquid

Cardol and Cardanol

Översikt

Publiceringsdatum
16 december 2019 (Senaste uppdatering: 28 januari 2020)

Filer

finrep-fad-2016-0027-cashew-nutshell-liquid.pdf
English
(660.73 KB - PDF)
Ladda ner