Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Pediococcus parvulus DSM 28875

Pediococcus parvulus DSM 28875

Översikt

Publiceringsdatum
28 september 2016 (Senaste uppdatering: 17 november 2016)

Filer

17 NOVEMBER 2016
finrep-fad-2016-0015-pediococcus-p.pdf
English
(266.47 KB - PDF)
Ladda ner