Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Polygalacturonase (EC. 3.2.1.15) produced by Aspergillus oryzae DSM 23104

Polygalacturonase

Översikt

Publiceringsdatum
16 januari 2017 (Senaste uppdatering: 16 februari 2017)

Filer

16 FEBRUARI 2017
finrep-fad-2016-0013_polygalacturonase.pdf
English
(437.48 KB - PDF)
Ladda ner