Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Axtra® PHY 20000 TPT2

6-phytase (EC 3.1.3.26)

Översikt

Publiceringsdatum
25 maj 2016 (Senaste uppdatering: 18 juli 2016)

Filer

finirep-fad-2015-0048-axtra-phy-20000tpt2.pdf
English
(428.99 KB - PDF)
Ladda ner