Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Lactobacillus diolivorans DSM 32074

Lactobacillus diolivorans DSM 32074

Översikt

Publiceringsdatum
6 april 2016 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
finrep-fad-2015-0028-lacto_dioliv.pdf
English
(216.63 KB - PDF)
Ladda ner