Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Enviva® PRO 202 GT

Bacillus amyloliquefaciens BS 15A-P4 (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens LSSAO1 (NRRL B-50104), Bacillus amyloliquefaciens BS 2084 (NRRL B-50013)

Översikt

Publiceringsdatum
7 augusti 2015 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

finrep_fad_2015_0008_enviva_pro202gt.pdf
English
(122.65 KB - PDF)
Ladda ner