Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Bactocell PA 10 ME

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Översikt

Publiceringsdatum
16 april 2014 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2013-0031-Bactocell.pdf
English
(195.71 KB - PDF)
Ladda ner