Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

MycoCell

Saccharomyces cerevisiae, NCYC R404

Översikt

Publiceringsdatum
6 september 2013 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
FinRep-FAD-2012-0038-Mycocell.doc_.pdf
English
(116.95 KB - PDF)
Ladda ner