Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Biomin BBSH 797

Genus novus of the Coriobacteriaceae, DSM 11798

Översikt

Part of collection
Publiceringsdatum
14 februari 2013 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
FinRep-FAD-2012-0024_Biomin BBSH 797.doc.pdf
English
(165.59 KB - PDF)
Ladda ner