Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Fecibiol / Fecibiol Plus

Enterococcus faecium CECT 4515; Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Översikt

Publiceringsdatum
6 december 2011 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRepFAD-2011-0029.pdf
English
(108.91 KB - PDF)
Ladda ner