Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Lactobacillus plantarum E-98 NCIMB 30236

Lactobacillus plantarum E-98 NCIMB 30236

Översikt

Publiceringsdatum
6 maj 2011 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2011-0004.pdf
English
(87.52 KB - PDF)
Ladda ner